1-250

1-250

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 MAART 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
EVOCATIE :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
REGELING VAN WERKZAAMHEDEN :
INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG VAN OTTAWA BETREFFENDE HET VERBOD OP ANTIPERSOONSMIJNEN :
HIERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemmingen) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :