1-246

1-246

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 FEBRUARI 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSVOORSTELLEN EN VOORSTELLEN VAN BIJZONDERE WET (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :