1-245

1-245

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 FEBRUARI 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VOORDRACHT VAN EEN DUBBELTAL VOOR EEN OPENSTAAND AMBT VAN RAADSHEER IN HET HOF VAN CASSATIE : (1) en (2). Uitslag van de geheime stemming, (1) en (2).
ROUWHULDE VOOR ZIJNE MAJESTEIT KONING HOESSEIN VAN JORDANIĖ :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :