1-243

1-243

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 10 FEBRUARI 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN VOORSTEL VAN WET (Bespreking) :