1-242

1-242

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 FEBRUARI 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Arbitragehof.
  3. Europees Parlement.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
HOF VAN CASSATIE :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :