1-241

1-241

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 FEBRUARI 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :