1-236

1-236

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 13 JANUARI 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
ONTSLAG VAN EEN SENATOR :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAAG OM UITLEG :