Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-87

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Vraag nr. 1316/11 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.

Vermits het streven naar een paritaire democratie een blijvende opdracht is voor elk lid van de regering, had ik graag vernomen op welke wijze vrouwen en mannen vertegenwoordigd zijn in de ministeriŽle kabinetten.

Kunt u mij het volgende meedelen :

1. Waren er in de loop van 1997 en 1998 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw kabinet ?

1.1. Zo ja, op welk niveau ?

1.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of gecontracteerd ?

2. Wat is de huidige verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen uw kabinet :

2.1. in globo;

2.2. op niveau 1;

2.3. op niveau 2;

2.4. op niveau 2+;

2.5. op niveau 3;

2.6. op niveau 4 ?

Antwoord : Hierbij heb ik de eer het geachte lid volgende gegevens te verstrekken als antwoord op haar parlementaire vraag.

1. In de loop van 1997 en 1998 werden er 16 nieuwe personeelsleden aangeworven bij het kabinet van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

≠ Personeelsleden van het ministerie van Middenstand en Landbouw gedetacheerd naar het kabinet van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

1997 1998
Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Niveau 1 1 1 1
Niveau 2+
Niveau 2 1 2
Niveau 3
Niveau 4

≠ Personeelsleden van een ander departement gedetacheerd naar het kabinet van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

1997 1998
Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Niveau 1 1
Niveau 2+
Niveau 2 1
Niveau 3
Niveau 4

≠ Personeelsleden benoemd bij het kabinet van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

1997 1998
Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Niveau 1 1 1
Niveau 2+ 1
Niveau 2 2 1
Niveau 3
Niveau 4 1 1 1

2. Momenteel telt het kabinet van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen 47 medewerkers.

Hommes

Mannen
Femmes

Vrouwen
Niveau 1 8 3
Niveau 2+ 4 1
Niveau 2 11 6
Niveau 3 3
Niveau 4 6 5