1-226

1-226

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 DECEMBER 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :