Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-84

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1316/14 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1316/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4405).

Antwoord : 1. Ja.

1.1. Op alle niveau's.

1.2. Hiervoor werden zowel mannen als vrouwen aangeworven.

2. Gelet op de veelheid van statuten waarvan sommige ook tot het niet klassiek openbaar ambt behoren kan ik het geachte lid volgende gegevens slechts meedelen :

2.1. in globo : 42,6 % vrouwen;

2.2. niveau 1 : 33 % vrouwen;

2.3 en 4. niveau 2+ en 2 : 50 % vrouwen;

2.5 en 6. niveau 3 en 4 : 25 % vrouwen.