Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-84

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting

Vraag nr. 1315/5 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1315/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4405).

Antwoord : Aangezien mijn diensten vallen onder de administratieve diensten van FinanciŽn verwijs ik naar het antwoord van de minister van FinanciŽn op deze parlementaire vraag.

Ik verwijs het geachte lid tevens naar de antwoorden die ik heb geformuleerd op parlementaire vragen nr. 6 van 8 december 1995 (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, 1995-1996, nr. 9, blz. 435) en nr. 15 van 4 oktober 1996 (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 29, 1996-1997, blz. 1415).