Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-84

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1315/10 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1315/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4405).