1-225

1-225

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 1 DECEMBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :