1-224

1-224

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 26 NOVEMBER 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Gebruik der talen bij het leger.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Intrekking) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
BEROEP TOT VERNIETIGING BIJ HET ARBITRAGEHOF :
VERWELKOMING VAN EEN PARLEMENTAIRE DELEGATIE UIT BURUNDI :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :