1-31

1-31

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 20 MAART 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
ONTWERP VAN MEMORANDUM OVER DE INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE VAN 1996 :