1-222

1-222

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 NOVEMBER 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  4. Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
EVOCATIE :
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemming) :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :