1-221

1-221

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 NOVEMBER 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
HERZIENING VAN DE GRONDWET :