Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1316/2 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.

Vermits het streven naar een paritaire democratie een blijvende opdracht is voor elk lid van de regering, had ik graag vernomen op welke wijze vrouwen en mannen vertegenwoordigd zijn in de ministeriŽle kabinetten.

Kunt u mij het volgende meedelen :

1. Waren er in de loop van 1997 en 1998 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw kabinet ?

1.1. Zo ja, op welk niveau ?

1.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of gecontracteerd ?

2. Wat is de huidige verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen uw kabinet :

2.1. in globo;

2.2. op niveau 1;

2.3. op niveau 2;

2.4. op niveau 2+;

2.5. op niveau 3;

2.6. op niveau 4 ?

Antwoord : I. Economie

1. Tijdens de periode van 1 januari 1997 tot 30 september 1998 gaven 17 vacante betrekkingen aanleiding tot 17 aanwervingen.

Aanwervingen per niveau :

≠ niveau 1 : 3, waarvan 1 man en 2 vrouwen;

≠ niveau 2 : 7, waarvan 2 mannen en 5 vrouwen;

≠ niveau 2+ : 6, waarvan 2 mannen en 4 vrouwen;

≠ niveau 4 : 1 (1 man).

2. De verhouding mannen-vrouwen binnen het kabinet is de volgende :

≠ in globo : 30 mannen en 21 vrouwen;

≠ niveau 1 : 8 mannen en 3 vrouwen;

≠ niveau 2 : 11 mannen en 11 vrouwen;

≠ niveau 2+ : 4 mannen en 6 vrouwen;

≠ niveau 3 : 2 mannen;

≠ niveau 4 : 5 mannen en 1 vrouw.

II. Telecommunicatie

1. Tijdens de periode van 1 januari 1997 tot 30 september 1998 gaven 23 vacante betrekkingen aanleiding tot 23 aanwervingen.

Aanwervingen per niveau :

≠ niveau 1 : 8, waarvan 7 mannen en 1 vrouw;

≠ niveau 2 : 8, waarvan 1 man en 7 vrouwen;

≠ niveau 2+ : 6 (6 vrouwen);

≠ niveau 4 : 1 (1 man).

2. De verhouding mannen-vrouwen binnen het kabinet is de volgende :

≠ in globo : 27 mannen en 35 vrouwen;

≠ niveau 1 : 15 mannen en 1 vrouw;

≠ niveau 2 : 5 mannen en 17 vrouwen;

≠ niveau 2+ : 11 vrouwen;

≠ niveau 3 : 1 man en 3 vrouwen;

≠ niveau 4 : 6 mannen en 3 vrouwen.