Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 1346 van de heer Devolder d.d. 28 september 1998 (N.) :
Controle en analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt.

Het koninklijk besluit van 19 december 1997 inzake de controle en analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt, is van toepassing op de grondstoffen, aangekocht vanaf 1 juli 1998. Voor de magistrale bereidingen mag de apotheker enkel producten met een vergunningsnummer gebruiken. Voor de officinale bereidingen komen enkel grondstoffen met een vergunningsnummer in aanmerking. Wanneer dit niet het geval is, zit de apotheker vast : hij mag niet zelf meer een analyse van het product uitvoeren, noch mag dit gebeuren door een apotheker-analist, noch door een erkend laboratorium. In de dagelijkse praktijk stellen zich hierdoor verschillende problemen.

In dit kader kreeg ik van de geachte minister graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Aangezien de bevoegde overheid nog geen registratienummers toekende, betekent de strictu sensu -toepassing van de wet dat sinds 1 juli 1998 geen officinale bereidingen meer gebruikt kunnen worden. Wanneer zullen de registratienummers worden toegekend ? Vanwaar deze ­ onvoorziene ­ vertraging ? Hoe zal de tussenperiode overbrugd worden zodat de apothekers niet in een juridisch vacuüm terechtkomen ?

2. Firma's leveren niet steeds een analysecertificaat af waardoor de apotheker het voorschrift niet mag uitvoeren. Het spreekt voor zich dat dit problemen meebrengt in de continuïteit van de zorgverlening. Hoe zal dit probleem verholpen worden ?

3. Tussen de overheid en een aantal firma's is er blijkbaar een communicatiestoornis over de classificatie van een aantal producten als gewone chemische producten en niet als grondstoffen. Voor gewone chemische producten worden geen registratienummers aangevraagd of analysecertificaten afgeleverd waardoor de apotheker deze « grondstoffen » niet mag gebruiken voor officinale of magistrale bereidingen. Hoe wil de geachte minister de zorgverlening op deze manier in stand houden ?

4. Een vierde probleem is de vaststelling dat groothandelaars grondstoffen die ze vóór 1 juli hebben aangekocht en die niet aan de voorwaarden voldoen toch op de markt brengen. De volledige verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt echter bij de apotheker gelegd waardoor deze praktijken eigenlijk ongestraft kunnen doorgaan. Wat zal de geachte minister hiertegen ondernemen ?