1-218

1-218

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 12 NOVEMBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Raad van de Vlaamse Gemenschapscommissie.
  4. Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen.
  5. Raadgevend Comité voor bio-ethiek.
  6. Amortisatiekas.
  7. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
ERRATUM :