1-217

1-217

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 29 OKTOBER 1998


BUITENGEWONE VERGADERING

HULDEBETOON


INHOUDSOPGAVE :

HULDEBETOON AAN DE HEER FRANK SWAELEN TER GELEGENHEID VAN ZIJN TIENJARIG VOORZITTERSCHAP VAN DE SENAAT :