1-216

1-216

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 29 OKTOBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Parlement de la Communauté française .
  2. Commission communautaire française .
  3. Parlement wallon .
  4. Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
  5. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  6. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  7. Orientatienota over het strafrechtelijk beleid.
EVOCATIE :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :