1-215

1-215

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DINSDAG 27 OKTOBER 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Overzending van koninklijke besluiten.
  3. Europees Parlement.
VERZOEKSCHRIFTEN :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
WELKOM AAN SENATOR PIERRE-CLAUDE NOLIN, ONDERVOORZITTER VAN DE QUAESTUUR VAN DE CANADESE SENAAT :