1-147

1-147

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DINSDAG 9 DECEMBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
EUTHANASIEDEBAT (Hervatting) :