1-213

1-213

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 15 OKTOBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Mededeling van koninklijke besluiten.
  2. Arbitragehof.
  3. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  4. Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking.
  5. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  6. Vaste Comités van toezicht op de inlichtingen- en politiediensten.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :