1-212

1-212

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 13 OKTOBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

MEDEDELINGEN :
 1. Raad van State.
 2. Hof van Cassatie.
 3. Arbitragehof.
 4. Beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof.
 5. Europees Parlement.
 6. Vlaams Parlement.
 7. Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft .
 8. Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.
 9. Deposito- en Consignatiekas.
 10. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
 11. Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
 12. Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
 13. Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.
 14. College van procureurs-generaal.
 15. Akkoord van Schengen.
 16. Ontslag en benoeming van ministers.