1-180

1-180

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 APRIL 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Europees Parlement.
  3. Arbitragehof.
  4. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
HULDE TER NAGEDACHTENIS VAN DE HEER JOS DE SAEGER, MINISTER VAN STAAT :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
ORDEMOTIES :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :