Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-41

25 MAART 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 107 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 1997 (N.) :
Aanwezigheid van vrouwen in de diplomatieke wereld.

In het rapport opgesteld door het Belgische coördinatiecomité ter voorbereiding van de Wereldconferentie over Vrouwen (Peking 1995), in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het gelijke-kansenbeleid, worden cijfergegevens verstrekt over de aanwezigheid van vrouwen in de diplomatieke wereld in de periode 1980-1994.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord bekomen op de volgende vraag :

­ Wat is voor de jaren 1995 en 1996 het aantal mannelijke, respectievelijk vrouwelijke diplomaten en op welk niveau (1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, 4e klasse, 5e klasse, 6e klasse of stagiaires) zijn zij werkzaam ?


Antwoord : Aantal mannelijke en vrouwelijke diplomaten onderverdeeld per administratieve klasse in dienst op 31 december 1995 en 31 december 1996 :

1995 1996
H/M F/V H/M F/V
1re classe. ­ 1e klasse 16 0 13 0
2e classe. ­ 2e klasse 113 6 111 6
3e classe. ­ 3e klasse 77 8 74 8
4e classe. ­ 4e klasse 45 14 54 17
5e classe. ­ 5e klasse 34 5 26 4
6e classe. ­ 6e klasse 37 5 40 8
Stagiaires. ­ Stagiairs 13 6 9 2
Total. ­ Totaal . . . 335 44 327 45
379 372