Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-51

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 330 van de heer Staes d.d. 27 juni 1997 (N.) :
Wapenhandel. ≠ Elektroshockwapens.

Naar wordt meegedeeld door Amnesty International zouden Belgische bedrijven elektroschockwapens te koop aanbieden.

Kan u melden of u in het bezit is van deze informatie en of terzake een onderzoek werd doorgevoerd ? Als dat zo is, wat is dan het resultaat ? Als dat niet zo is, zal u dan overgaan tot een onderzoek ? Het is duidelijk dat een dergelijke handel formeel in strijd is met de Europese en de internationale verklaring van de rechten van de mens, door BelgiŽ ondertekend, het verband met folterpraktijken ligt hier immers voor de hand.