Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-48

24 JUNI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 301 van de heer Boutmans d.d. 23 mei 1997 (N.) :
Sekten. Ecoovie-onderzoek en metro in Djakarta.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 121 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2399).