Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-45

13 MEI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 103 van mevrouw de Bethune d.d. 14 april 1997 (N.) :
Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 148 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2215).


Antwoord : 1. In de loop van 1996 heb ik geen advies gevraagd of opdrachten gegeven aan de Raad van Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen, aangezien zich geen enkel geval voordeed en er dus geen reden was op deze instantie een beroep te doen.

2. In de loop van 1996 is er voor mijn diensten geen aanleiding geweest om, onder welke vorm ook, samen te werken met de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen.

3. Meer in het algemeen, besteed ik alle nodige aandacht aan de gelijke kansen van mannen en vrouwen en ook de diensten van mijn departement zien daar in de mate van de mogelijkheden op toe. De raad is een instrument waarvan ik zeker gebruik zal maken als daartoe de behoefte ontstaat.