Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-45

13 MEI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie

Vraag nr. 142 van de heer Staes d.d. 4 april 1997 (N.) :
Telefoongidsen.

De situatie inzake de telefoongidsen waarbij momenteel de wettelijke verplichting geldt om, als uitgever van een handels- en beroepengids, ook een telefoongids voor particulieren uit te geven, betekent in de praktijk een belangrijke verspilling van papier. De beide producenten van telefoonboeken, Belgacom Directory Services en ITT Promedia, zorgen met elk hun uitgave van een witte en een gele gids voor een consumptie van 13 000 ton papier per jaar, zoveel als een bos van 550 voetbalvelden groot.

Kan de geachte minister er niet voor zorgen dat, in het belang van het leefmilieu, de koppeling van beide gidsen wordt opgeheven ?