Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-44

29 APRIL 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 213 van de heer Staes d.d. 28 maart 1997 (N.) :
Transporten van nucleaire afvalstoffen naar Oost-Europa.

Kan de geachte minister mij meedelen of er de jongste vijf jaar nucleaire afvalstoffen vanuit BelgiŽ naar Rusland zijn gebracht, zij het naar andere landen van Oost-Europa, om daar te worden gestockeerd, opgewerkt of op een andere manier behandeld ?


Antwoord : Het is mij niet bekend dat er nucleaire afvalstoffen vanuit BelgiŽ werden overgebracht naar Rusland of andere landen van Oost-Europa.