Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-40

11 MAART 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 81 van de heer Staes d.d. 20 december 1996 (N.) :
Aankondigingen in de Thalys-treinen.

Het zal de regelmatige gebruiker van de Thalys-trein al opgevallen zijn dat de mededelingen op deze trein Brussel-Parijs, bedoeld voor de Nederlandstalige reizigers, dermate geformuleerd worden door de « omroeper » van de trein dat er een nieuwsoortige taal ontstaat die gelijkenissen vertoont met een Germano-Romaans taalgebruik dat eventueel goed klinkt, maar waar doorgaans geen woord van te begrijpen is, zeker niet door Nederlandstaligen.

Ik zal waardering hebben voor niet-Nederlandstaligen die zich inspannen om hun mond- en keelhoeken in schier onmogelijke bochten te wringen, allemaal best verdienstelijk, maar als deze man ééntalig Nederlandstalige reizigers voor één en ander moet waarschuwen, dan is iedereen gewaarschuwd, behalve de Nederlandstaligen.

Kan de geachte minister er niet voor zorgen dat daar enige verbetering in komt, zij het maar uit oogpunt van de openbare veiligheid ? Met alle respect voor de ongetwijfeld enorme, haast onmenselijke inspanningen van de omroeper om « Nederlands » te praten : het moet een hele opgave zijn, elke dag opnieuw.


Antwoord : De NMBS deelt mij in antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag het volgende mede.

De NMBS is er zich van bewust dat sommige begeleiders van de Thalys-trein, die tot het personeel van de SNCF behoren, onvoldoende de Nederlandse taal beheersen.

De bedienden die reeds een basisopleiding Nederlands hebben gekregen volgen momenteel een intensievere training. In de loop van het jaar zouden alle betrokken bedienden in principe een bekwaamheidsgetuigschrift moeten behalen als blijk dat ze zich in het Nederlands kunnen uitdrukken.