Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-39

25 FEBRUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 68 van mevrouw de Bethune d.d. 24 januari 1997 (N.) :
Armoedeproblematiek.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 111 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1893).