Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 16 van mevrouw de Bethune d.d. 8 december 1995 (N.) :
Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 27 aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 347).


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Het departement van Landsverdediging heeft de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen nog nooit om advies verzocht.

2. De opdrachten en bevoegdheden van de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen zoals ze zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 15 februari 1993 houdende oprichting van de Raad van gelijke kansen, beantwoorden op bevredigende wijze aan de verwachtingen en behoeften die het Burgerlijk Algemeen Bestuur met betrekking tot de discriminatie ten opzichte van mannen of vrouwen zou kunnen uitdrukken.