Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 8 van mevrouw de Bethune d.d. 30 oktober 1995 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de geachte minister.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 43 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 246).


Antwoord : 1. De verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers in het kabinet van de minister van Ambtenarenzaken is de volgende :

Mannen :

Niveau 1 : 5.

Uitvoerend personeel : 10.

Werklieden : 4.

Vrouwen :

Niveau 1 : 4, waaronder de kabinetschef.

Uitvoerend personeel : 18.

Werklieden : 3.

2. Mijn beleidsvisie over de evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen blijkt voldoende uit de samenstelling van mijn kabinet.