Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 14 van mevrouw de Bethune d.d. 30 oktober 1995 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de geachte minister.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 43 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 246).


Antwoord : Betreffende de vraag van het geachte lid aangaande de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken kan ik het volgende meedelen.

Op 1 november 1995 zijn op mijn kabinet 29 mannen en 14 vrouwen in dienst. Hiervan zijn 6 vrouwen en 17 mannen belast met inhoudelijke taken en 12 mannen en 8 vrouwen met logistieke taken.

Betreffende punt 2 kan ik het geachte lid meedelen dat ik het streven naar een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de ministeriŽle kabinetten volledig ondersteun.