Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Begroting

Vraag nr. 3 van mevrouw de Bethune d.d. 30 oktober 1995 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de geachte minister.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 21 aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 196).


Antwoord : 1. Wat het kabinet Begroting betreft :

Niveau 1 : 8 mannen, 2 vrouwen;

Uitvoerend personeel : 8 mannen, 11 vrouwen;

Hulppersoneel : 3 mannen, 5 vrouwen.

Wat het kabinet Vice-Eerste minister betreft :

Niveau 1 : 7 mannen, 2 vrouwen;

Uitvoerend personeel : 9 mannen, 9 vrouwen;

Hulppersoneel : 5 mannen, 3 vrouwen.

2. Op het niveau van het uitvoerend en hulppersoneel bestaat er op beide kabinetten een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.

Wat het eerste niveau betreft, zal er getracht worden om in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de kwaliteiten van de kandidaten, in de toekomst een grotere aanwezigheid van vrouwelijke adviseurs te bewerkstelligen.