Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-33

3 DECEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 46 van mevrouw de Bethune d.d. 8 november 1996 (N.) :
Tewerkstelling van mindervaliden bij de rijksdiensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 136 aan de Vice-Eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1636).


Antwoord : In toepassing van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen wordt het quotum aan te werven mindervaliden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vastgesteld op 26 in totaal.

Het geachte lid gelieve hieronder de antwoorden te vinden wat betreft het Algemeen Bestuur van de ontwikkelingssamenwerking.

1.1. Bij het ABOS zijn er momenteel 9 mindervaliden in dienst die werden aangeworven in toepassing van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen. Dit betekent 2,7 pct. van het totaal aantal tewerkgestelden binnen het ABOS.

1.2. Verhouding man-vrouw onder de groep mindervaliden binnen het ABOS : 4 mannen, 5 vrouwen.

Verhouding man-vrouw voor alle tewerkgestelden binnen het ABOS : 139 mannen, 193 vrouwen.

1.3. De mindervaliden bekleden volgende functies binnen het ABOS :

Niveau 1 : 1

Niveau 2+ : 1

Niveau 2 : 1

Niveau 3 : 2

Niveau 4 : 4

1.4. Bij het kabinet Ontwikkelingssamenwerking zijn geen mindervaliden tewerkgesteld.

2.1. De laatste twee jaar werden er bij het ABOS geen mindervaliden aangeworven.

2.2. Nihil.

2.3. Nihil.

2.4. Het ABOS heeft gedurende de laatste twee jaar geen gebruik gemaakt van artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen.

2.5. Nihil.

3. Eťn mindervalide werd op contractuele basis in dienst genomen (niveau 3). Er werden geen sollicitaties van mindervaliden ontvangen.

4. Een personeelslid van niveau 1 werd in 1996 bevorderd in vlakke loopbaan.

5.1. Nihil.

5.2. Slechts 1 vast aangeworven mindervalide heeft het ABOS verlaten in 1995 wegens vervroegde oppensioenstelling op zijn aanvraag.