Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-31

5 NOVEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid

Vraag nr. 42 van mevrouw de Bethune d.d. 6 oktober 1996 (N.) :
Kabinet. ­ Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 181 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1516).


Antwoord : In antwoord op de vraag heb ik de eer het geachte lid volgend antwoord te verstrekken.

Tijdens het voorbije jaar waren er drie vacante betrekkingen binnen mijn kabinet. Tijdens het voorbije jaar verlieten drie medewerkers, waaronder één man en twee vrouwen het kabinet. Voor de vervanging werden zowel vrouwen als mannen gecontacteerd. Voor de in te vullen functies kwamen op dat ogenblik helaas alleen de mannen in aanmerking.

De huidige verhouding mannen en vrouwen binnen het kabinet is als volgt :

Kabinetsleden : 8;

Vrouwen : 5;

Mannen : 3.

Kabinetsmedewerkers : 22;

Vrouwen : 9;

Mannen : 13.

Hulppersoneel : 8;

Vrouwen : 6;

Mannen : 2.

Voor de totale getalsterkte van het kabinet geeft dit :

Kabinetspersoneel : 38;

Vrouwen : 20;

Mannen : 18.