Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-31

5 NOVEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel (Financiën)

Vraag nr. 123 van mevrouw de Bethune d.d. 6 oktober 1996 (N.) :
Kabinet. ­ Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 181 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1516).


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna de antwoorden op haar vragen, in de vorm van samenvattende tabellen, te willen vinden.

1. Wijzigingen in het personeelsbestand gedurende de periode van oktober 1995 tot oktober 1996

a) Kabinet van Vice-Eerste minister

Démissions
­
Ontslagen
Nouvelles mises au travail
­
Nieuwe tewerkstellingen
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Membres. ­ Leden 1 ­ 1 ­
Personnel d'exécution. ­ Uitvoerend personeel 1 2 (*) 3 4 (**)
Personnel auxiliaire. ­ Hulppersoneel ­ ­ ­ ­

(*) Waarvan er 1 deeltijds werkte.

(**) Waarvan er 1 deeltijds werkt.

b) Kabinet Financiën

Démissions
­
Ontslagen
Nouvelles mises au travail
­
Nieuwe tewerkstellingen
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Membres. ­ Leden 3 ­ 2 1
Personnel d'exécution. ­ Uitvoerend personeel 1 (*) 3 3 4 (**)
Personnel auxiliaire. ­ Hulppersoneel ­ 1 ­ ­

(*) Werkte deeltijds.

(**) Waarvan er 1 deeltijds werkt.

c) Kabinet Buitenlandse Handel

Démissions
­
Ontslagen
Nouvelles mises au travail
­
Nieuwe tewerkstellingen
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Membres. ­ Leden ­ ­ ­ ­
Personnel d'exécution. ­ Uitvoerend personeel 1 1 (*) ­ 2
Personnel auxiliaire. ­ Hulppersoneel ­ ­ ­ 1

(*) Werkte deeltijds.

2. Huidige verhouding

Cabinet
­
Kabinet
Vice-Premier ministre
­
Vice-Eerste minister
Finances
­
Financiën
Commerce extérieur
­
Buitenlandse Handel
Catégorie
­
Categorie
Membres
­
Leden
Personnel
d'exécution
­
Uitvoerend
personeel
Personnel
auxiliaire
­
Hulp-
personeel
Membres
­
Leden
Personnel
d'exécution
­
Uitvoerend
personeel
Personnel
auxiliaire
­
Hulp-
personeel
Membres
­
Leden
Personnel
d'exécution
­
Uitvoerend
personeel
Personnel
auxiliaire
­
Hulp-
personeel
Hommes. ­ Man-
nen
2 4 2 9 (5 ) 15 (2 ) 0 7 (5 ) 8 2
Femmes. ­ Vrou-
wen
1 6 0 2 20 (3 ) 5 2 12 6 (1 )
Total catégorie. ­ Totaal categorie 3 10 2 11 (5 ) 35 (4 ) 5 9 (5 ) 20 8 (1 )
Total cabinet. ­ Totaal kabinet 15 51 (4 ) 37 (1 )
Homme/cabinet. ­ Mannen/kabinet 8 24 (2 ) 17
Femmes/cabinet. ­ Vrouwen/kabinet 7 27 (3 ) 20 (1 )

(1 ) Waarvan er 1 deeltijds werkt.

(2 ) Waarvan er 2 deeltijds werken.

(3 ) Waarvan er 3 deeltijds werken.

(4 ) Waarvan er 5 deeltijds werken.

(5 ) Met inbegrip van 1 deskundige.