Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 45 van mevrouw de Bethune d.d. 25 januari 1996 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 84 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 639).


Antwoord : Voor het antwoord op deze vraag heb ik de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat door mijn collega van Volksgezondheid en Pensioenen zal verstrekt worden op de vraag nr. 25 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 12 van 12 maart 1996, blz. 576).