Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 37 van mevrouw de Bethune d.d. 16 februari 1996 (N.) :
Belgacom. ­ Vermelding in de telefoongids van de familienaam van de partner.

Sedert begin januari 1996 biedt Belgacom de mogelijkheid aan samenwonenden, al dan niet gehuwd, om elk met hun eigen familienaam gratis te worden opgenomen in de telefoongids.

Tot voor deze datum paste Belgacom de regel toe, vervat in artikel 68 van het ministerieel besluit van 10 november 1989, die stelt dat per netlijn slechts één familienaam gratis kan worden vermeld in de telefoongids. Voor een aparte vermelding van de familienaam van de andere partner diende bijgevolg betaald te worden.

In de praktijk bleken vooral vrouwen het slachtoffer te zijn van deze regel. Dat nu, door de actie van Belgacom, aan deze ongelijke toestand een einde is gekomen is dan ook zeer verheugend.

Toch had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. In het verleden hebt u, in antwoord op verschillende parlementaire vragen, er op gewezen dat de bestaande reglementering, met name artikel 68 van het ministerieel besluit van 10 oktober 1989, niet toeliet dat de familienaam van elke partner in de telefoongids werd opgenomen.

Wat is dan de wettelijke basis van de recente beslissing van Belgacom ?

Is deze beslissing niet in strijd met het voormelde ministerieel besluit ?

2. Naar verluidt zou het in de toekomst niet mogelijk zijn om bij de inlichtingendienst van Belgacom het telefoonnummer te vernemen op basis van vermelding van de naam van de echtgeno(o)t(e) of partner.

Kan de geachte minister deze informatie bevestigen en, zo ja, de reden hiervan uitleggen ?

Is deze regel niet opnieuw in strijd met het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ?