Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-12

12 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 28 van mevrouw de Bethune d.d. 25 januari 1996 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 32 aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 531).


Antwoord : 1. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke statutaire personeelsleden bij het ministerie van Verkeer en Infrastructuur is momenteel als volgt :

­ Niveau 1 :

173 mannen = 85 pct.

31 vrouwen = 15 pct.

204 in totaal = 100 pct.

­ Niveau 2+ :

24 mannen = 73 pct.

9 vrouwen = 27 pct.

33 in totaal = 100 pct.

­ Niveau 2 :

363 mannen = 75 pct.

119 vrouwen = 25 pct.

482 in totaal = 100 pct.

­ Niveau 3 :

104 mannen = 39 pct.

161 vrouwen = 61 pct.

265 in totaal = 100 pct.

­ Niveau 4 :

53 mannen = 56 pct.

42 vrouwen = 44 pct.

95 in totaal = 100 pct.

­ Voor alle niveaus :

717 mannen = 66 pct.

362 vrouwen = 34 pct.

1 079 in totaal = 100 pct.

2. Het gelijke-kansenplan voor het ministerie van Verkeer en Infrastructuur is momenteel nog niet klaar.

Het opstellen ervan heeft vertraging opgelopen doordat de structuur van het departement de laatste jaren een paar keer grondig werd gewijzigd. Vooreerst dient het analytisch rapport te worden aangepast aan de actuele situatie.

3. Thans wordt gewerkt aan het hersamenstellen van de interne begeleidingscommissie, rekening houdend met de structurele wijzigingen van het departement.

4. Een vrouwelijke ambtenaar van rang 13 werd deeltijds van andere taken vrijgesteld om zich te kunnen wijden aan de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

In 1995, is deze ambtenaar bezig geweest met allerhande activiteiten ter verkenning van de problematiek en ter voorbereiding van het opstellen van het gelijke-kansenplan.

Deze ambtenaar heeft onder andere studiedagen gevolgd, voordrachten bijgewoond, zich geļnformeerd aan de hand van documentatie ter zake en voorbereidende gesprekken gevoerd.