Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-68

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie

Vraag nr. 808 van de heer Anciaux d.d. 30 januari 1998 (N.) :
Verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen. ­ Tweede vraag.

In Nederland heeft de overheid berekend dat met illegale activiteiten jaarlijks vijf miljard gulden wordt verdiend. De topper was de drugsindustrie die voor een inkomstenstroom van drie miljard gulden zorgde, gevolgd door prostitutie die goed was voor één miljard. Illegaal gokken vertegenwoordigde 600 miljoen gulden en kleinere activiteiten zoals heling, het copiëren van merkartikelen of software vertegenwoordigden een waarde van enkele honderden miljoenen gulden.

Op 14 augustus 1997 stelde ik een schriftelijke parlementaire vraag (nr. 174) aan u om te achterhalen of de Belgische overheid ook in staat is om met dergelijke cijfers voor de dag te komen. Uit het uitvoerige antwoord blijkt dat dit momenteel nog niet mogelijk is en dat in de toekomst de cijfers van de Belgische niet zo precies zullen zijn als deze van de Nederlandse overheid : « Aangezien het Instituut voor de nationale rekeningen, in tegenstelling tot het CBS van Nederland, gaan ad hoc enquêtes plant om de omvang van de illegale activiteiten te kennen ligt het voor de hand dat de raming van de illegale activiteiten, in een eerste periode althans, slechts zeer benaderend zal zijn. »

Van de geachte minister had ik dan ook graag op de volgende vragen een antwoord gekregen :

1. Is hij niet van mening dat hoe beter men een inzicht heeft in de omvang, de structuur, de werkwijze van de organisaties en personen die illegale activiteiten uitoefenen, hoe beter men hen kan bestrijden ?

2. Zou het bijgevolg toch niet nuttig zijn om ad hoc enquêtes uit te voeren opdat men een betrouwbaarder beeld zou verkrijgen van de omvang van deze illegale activiteiten ? Wanneer zullen deze enquêtes ingevoerd worden of waarom wenst de geachte minister deze niet in te voeren ?