Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-66

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid

Vraag nr. 655/4 van mevrouw de Bethune d.d. 28 november 1997 (N.) :
De rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 655/1 aan de minister van Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3409).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

1. Deze aangelegenheid behoort niet tot mijn bevoegdheid.

2. Artikel 22 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en meer bepaald de opvang van alleenstaande minderjarigen die asiel hebben aangevraagd in BelgiŽ, behoort tot mijn bevoegdheid. Deze alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen in de opvangcentra voor asielzoekers van de Staat en van het Rode Kruis en door bepaalde andere organisaties waarmee ik voor dit doel een overeenkomst heb afgesloten, evenals door de OCMW's. De alleenstaande minderjarige asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, worden in de meeste gevallen getolereerd op het grondgebied tot hun meerderjarigheid. In toepassing van artikel 22 van het verdrag blijven deze minderjarigen recht hebben op bijstand tot hun meerderjarigheid.

3. Hiervoor verwijs ik het geachte lid naar mijn antwoord op vragen 2 en 4.

4. Voor het opvolgen van de problematiek van niet-begeleide minderjarigen werd in mijn departement een contactpersoon aangeduid, die in geval van problemen kan aangesproken worden. Ook in andere departementen werd een contactpersoon aangesteld, meer bepaald binnen de Dienst vreemdelingenzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze contactpersonen komen regelmatig bij elkaar.