Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-80

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1223 van de heer Buelens d.d. 14 juli 1998 (N.) :
Geheimhouding van gegevens bij de Regie der Luchtwegen.

Transparantie op het vlak van milieu en veiligheid is een absolute voorwaarde voor elke poging tot dialoog tussen om het even welke gesprekspartners. Deze transparantie die op milieugebied door de wet opgelegd wordt, wordt echter zwaar gehypothekeerd door de onwil van sommige partijen om hun gegevens uit te wisselen met anderen. Uit recente informatie die mij bereikte moet ik concluderen dat de Regie der Luchtwegen systematisch de toegang weigert tot haar databanken met sonometrische gegevens en operationele verkeersgegevens. Ook zou zij de toegang ontzeggen tot haar bestanden die door de lawaai software van het CANAC-systeem worden verzameld.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld :

1. Klopt het dat de RLW systematisch weigert de hierboven aangehaalde gegevens mee te delen ?

2. Wat is de reden voor deze weigering ?

3. Houdt deze weigering, volgens de geachte minister, geen overtreding van de vigerende wetgeving in ?

4. Klopt het dat de RLW-deskundige op het vlak van vluchtprocedures, die de werkvergaderingen van verschillende overleggroepen bijwoont, eenvoudigweg weigert om te antwoorden op de meest elementaire vragen omdat hij ... geen misbruik wil maken van de veronderstelde technische onwetendheid van zijn gesprekspartners ?