Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel (Telecommunicatie)

Vraag nr. 1167 van de heer Devolder d.d. 3 juli 1998 (N.) :
Agora 1998.

In zijn antwoord op een recente vraag om uitleg naar de strategie van de regering en van Belgacom om België te ontsluiten via informatie- en communicatietechnologie verwees de geachte minister naar het initiatief Agora 98.

Dit initiatief, bekendgemaakt via Internet, gaat uit van de geachte minister in samenwerking met het BIPT en Fabrimetal. Het maakt bekend een ontmoetingsplaats te willen zijn voor iedereen die iets met de informatiesamenleving te maken heeft : bedrijven, surfers, overheid, ontwerpers van websites, ...

In dit kader had ik graag een antwoord van de geachte minister op de volgende vragen :

1. Dit initiatief is toe te juichen, maar hoe worden de actoren, zoals hierboven vermeld op de hoogte gebracht van het evenement ? Het staat reeds enkele maanden op Internet, maar dit alleen is niet voldoende. Welke inspanningen werden reeds gedaan voor de promotie ?

2. Is hier reeds reactie op gekomen ? Zo ja, hoeveel en vanuit welke hoek ?

3. Hoe komt het dat één van de belangrijkste actorengroep, de groep van de providers tot op dit moment niet op de hoogte waren van het initiatief ?

4. De doelstellingen van Agora 98 zijn tegelijk zeer ambitieus en zeer vaag. De drie themadagen « bedrijven », « consumenten » en « jeugd, cultuur en democratie » zijn lovenswaardige eerste stappen, maar welk vervolg zal hieraan worden gegeven ?