Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-77

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1126/12 van mevrouw de Bethune d.d. 9 juni 1998 (N.) :
Rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1126/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4003).

Antwoord : 1, 2 en 3. Ik heb geen maatregelen genomen in uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Er werd evenmin een persoon belast met het opvolgen van de kindvriendelijke dimensie van het beleid. Er vond ook geen overleg plaats met de Nationale Commissie voor de rechten van het kind of met de interministeriŽle conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind. De beleidsdomeinen waarvoor ik bevoegd ben hebben immers geen directe raakvlakken met het aangehaalde onderwerp.

Ik moge het geachte lid eveneens verwijzen naar het antwoord dat ik verstrekte op de vraag nr. 67 over hetzelfde onderwerp (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, 1996-1997, nr. 1-33 van 3 december 1996, blz. 1652).